Bảng điểm thi tốt nghiệp, năm 2018 của các lớp khóa 14, 15 hệ TCCN
15:28 | 08/08/2018
Bảng điểm thi tốt nghiệp, năm 2018 của các lớp khóa 14, 15 hệ TCCN
Bảng điểm thi kết thúc học phần của các lớp, học kỳ II (đợt 3), năm 2017 - 2018
08:43 | 20/07/2018
Bảng điểm thi kết thúc học phần của các lớp, học kỳ II (đợt 3), năm 2017 - 2018
Bảng điểm thi kết thúc học phần, (đợt 2) học kỳ II, năm 2017 - 2018
09:52 | 11/06/2018
Bảng điểm thi kết thúc học phần, (đợt 2) học kỳ II, năm 2017 - 2018
Bảng điểm thi kết thúc học phần, (đợt 2 và đợt 3) học kỳ I, năm 2017 - 2018
16:15 | 26/02/2018
Bảng điểm thi kết thúc học phần, (đợt 2 và đợt 3) học kỳ I, năm 2017 - 2018
Bảng điểm thi KTHP (học kỳ I, 2017 - 2018, đợt 1)
10:40 | 19/12/2017
Bảng điểm thi KTHP (học kỳ I, 2017 - 2018, đợt 1)
Bảng điểm thi tốt nghiệp đợt 3, năm 2017 của các lớp 14 BC và 15 BC, hệ TCNN
15:43 | 27/10/2017
Bảng điểm thi tốt nghiệp đợt 3, năm 2017 của các lớp 14 BC và 15 BC, hệ TCNN
Bảng điểm thi kết thúc học phần của lớp 17CDBC1, học kỳ I, 2017 - 2018
11:30 | 27/09/2017
Bảng điểm thi kết thúc học phần của lớp 17CDBC1, học kỳ I, 2017 - 2018
Bảng điểm thi kết thúc học phần của các lớp trong học kỳ II, 2016 - 2017
09:21 | 27/07/2017
Bảng điểm thi kết thúc học phần của các lớp trong học kỳ II, 2016 - 2017
Bảng điểm thi tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017
08:37 | 14/06/2017
Bảng điểm thi tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017
Bảng điểm hoàn thiện kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017 đợt 5
08:00 | 13/03/2017
Bảng điểm hoàn thiện kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017 đợt 5
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting