Lịch thi tốt nghiệp, năm 2018 của các lớp khóa 14, 15 hệ TCCN
21:37 | 24/07/2018
Lịch thi tốt nghiệp, năm 2018 của các lớp khóa 14, 15 hệ TCCN. Danh sách dự thi tốt nghiệp, năm 2018 của các lớp khóa 14, 15 hệ TCCN.
Lịch thi kết thúc học phần, (đợt 3) học kỳ II, năm 2017 - 2018
10:08 | 12/06/2018
Lịch thi kết thúc học phần, (đợt 3) học kỳ II, năm 2017 - 2018
Lịch thi kết thúc học phần (đợt 2), học kỳ II, 2017 - 2018
09:40 | 10/05/2018
Lịch thi kết thúc học phần (đợt 2), học kỳ II, 2017 - 2018
Lịch thi lần 2 của khóa 17, học kỳ I, 2017 - 2018 và Danh sách sinh viên dự thi lần 2
16:02 | 09/04/2018
Lịch thi lần 2 của khóa 17, học kỳ I, 2017 - 2018 và Danh sách sinh viên dự thi lần 2
Danh sách dự thi KTHP (đợt 3) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
15:36 | 08/01/2018
Danh sách dự thi KTHP (đợt 3) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
Lịch thi kết thúc học phần (đợt 3) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
16:54 | 30/12/2017
Lịch thi kết thúc học phần (đợt 3) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
Lịch thi kết thúc học phần (đợt 2) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
13:51 | 28/11/2017
Lịch thi kết thúc học phần (đợt 2) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
Danh sách dự thi KTHP (đợt 1) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
09:19 | 31/10/2017
Danh sách dự thi KTHP (đợt 1) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
Lịch thi kết thúc học phần (đợt 1) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
11:01 | 26/10/2017
Lịch thi kết thúc học phần (đợt 1) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018"
Lịch thi kết thúc học phần của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
07:16 | 07/10/2017
Lịch thi kết thúc học phần của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting