Danh sách dự thi kết thúc học phần, (đợt 3) học kỳ II, năm 2017 - 2018
15:10 | 19/06/2018
Danh sách dự thi kết thúc học phần, (đợt 3) học kỳ II, năm 2017 - 2018
Thông báo về việc phúc khảo báo cáo thực tập tại cơ sở đối với khóa 15 hệ Cao đẳng năm học 2017 - 2018
17:24 | 01/06/2018
Thông báo về việc phúc khảo báo cáo thực tập tại cơ sở đối với khóa 15 hệ Cao đẳng năm học 2017 - 2018
Thông báo về việc thi học kỳ 2 (đợt 2) và việc học bổ sung hoặc bù giờ
12:19 | 15/05/2018
Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2017-2018 và tiến độ giảng dạy của các môn học, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp như sau.
Danh sách dự thi kết thúc học phần (đợt 2), học kỳ II, 2017 - 2018
17:35 | 11/05/2018
Danh sách dự thi kết thúc học phần (đợt 2), học kỳ II, 2017 - 2018
Lịch thi kết thúc học phần (đợt 2), học kỳ II, 2017 - 2018
09:40 | 10/05/2018
Lịch thi kết thúc học phần (đợt 2), học kỳ II, 2017 - 2018
Lịch thi lần 2 của khóa 17, học kỳ I, 2017 - 2018 và Danh sách sinh viên dự thi lần 2
16:02 | 09/04/2018
Lịch thi lần 2 của khóa 17, học kỳ I, 2017 - 2018 và Danh sách sinh viên dự thi lần 2
Thông báo phúc khảo bài thi kết thúc học phần đối với khóa 15,16,17 hệ Cao đẳng học kỳ I, năm học 2017-2018
09:16 | 09/03/2018
Thông báo phúc khảo bài thi kết thúc học phần đối với khóa 15,16,17 hệ Cao đẳng học kỳ I, năm học 2017-2018
Bảng điểm thi kết thúc học phần, (đợt 2 và đợt 3) học kỳ I, năm 2017 - 2018
16:15 | 26/02/2018
Bảng điểm thi kết thúc học phần, (đợt 2 và đợt 3) học kỳ I, năm 2017 - 2018
Danh sách SV bị cấm thi do GV đề nghị (học kỳ I, 2017 - 2018, đợt 3)
17:38 | 09/01/2018
Danh sách SV bị cấm thi do GV đề nghị (học kỳ I, 2017 - 2018, đợt 3)
Danh sách dự thi KTHP (đợt 3) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
15:36 | 08/01/2018
Danh sách dự thi KTHP (đợt 3) của các lớp hệ CĐ khóa 15, K16 và K17, học kỳ I, 2017 - 2018
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting