Lần đầu tiên trải nghiệm sản xuất chương trình truyền hình “Chạy đi chờ chi”phiên bản VOV College

Các sinh viên ngành Quay phim của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) vô cùng thích thú trong lần đầu tiên được trải nghiệm sản xuất chương trình truyền hình thực tế “Chạy đi chờ chi”phiên bản VOV College. Đây là buổi học đúng với phương châm “Học là trải nghiệm với thực tiễn”.