SẢN PHẨM KẾT THÚC MÔN PHÁT THANH TRỰC TIẾP

Một trong những sản phẩm thực hành môn Phát thanh trực tiếp  chủ đề: "Trung tá Nguyễn Chí Thành 22 năm công tác cứu nạn cứu hộ" do nhóm sinh viên Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Hồng Ân,  H Liên Mlô,  Lê Bá Quang Thắng, Ngô Anh Sang, Lương Ngọc Bảo, Đinh Vũ Duy, Nguyễn Thị Dung, Lê Thanh Thảo - Khóa 21 Ngành Báo chí  thực hiện. Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Thị Mai Thu đánh giá tốt sản phẩm này tại kỳ thi hết môn năm học 2022-2023. Tác phẩm được phát sóng trực tiếp trên fanpage của nhóm và được giả định phát sóng trực tiếp trên kênh VOVC. Xin trân trọng giới thiệu cùng thính giả